Installation Waatea kallbadtunna

Manualen finns också som pdf att skriva ut.
OBS! Läs detta innan du sätter igång!

 • Waatea kallbadtunna levereras med ett isolerande lock och ett kapell med spännrem. För säkerhets skull ska locket alltid användas under kapellet. Remmen ska spännas hårt. Kapellet är främst till för att förhindra att barn och husdjur ramlar ner i badtunnan. Tänk på drunkningsrisken och lämna aldrig en badtunna med vatten obevakad!
 • Den som installerar och använder Waatea kallbadtunna är ansvarig för att den placeras och används på ett behörigt sätt. VARNING! Barn och personer med begränsad fysisk, sensorisk eller psykisk förmåga eller bristande erfarenhet och kunskap får endast använda Waatea badtunna om de övervakas och har instruerats i hur den används tryggt, och om de förstår riskerna förknippade med användningen av enheten. Barn får inte leka med Waatea badtunna utan övervakning. Barn får inte rengöra Waatea badtunna eller utföra underhållsåtgärder på den utan övervakning.
 • Den noggrant utvalda plasten i Waatea kallbadtunna är seg och därmed köldtålig med en tjocklek av 4-7 millimeter, därför kan den stå ute året om. Mjukheten i plasten medför också att den kan bula sig i botten eller på insidan, det är normalt och badtunnan skadas inte av det.
 • Waatea kallbadtunna är avsedd för bad i varmt och kallt vatten. Överskrid ej 45 grader även om tunnan håller för högre temperatur.
 • Waatea kallbadtunna håller om vattnet i den fryser till is, men tänk på att det kan vara svårt att tina isen. Använd aldrig isbill eller annat spetsigt verktyg, innervägg och botten kan skadas. Om badtunnan står ute i sträng kyla så att det bildas tjock is – häll i varmvatten, ej över 45 grader, så att isen lossar från väggen och kan lyftas bort.
 • Bada aldrig med högklackade eller dubbade skor. Plasten kan repas eller i värsta fall spricka. Tänk på att innerväggen och botten är ömtåligare än ytterväggen.
 • Var noga när du väljer var du placerar Waatea kallbadtunna. Badtunnan väger 25 kilo, inklusive lock och kapell. Med 200 liter vatten i badtunnan blir vikten 225 kilo, vikten från den som badar tillkommer, det blir cirka 300 kilo totalt.
 • Vi rekommenderar att du tillsätter ett smutslösande medel i badvattnet, Aqua Vide Ice Spa Cleaner, när du fyller badtunnan. Det hjälper till att hålla vattnet fräscht längre.
 • För personer med högt blodtryck eller hjärt-kärlsjukdom rekommenderar vi att man rådgör med sin läkare innan man badar i iskallt vatten. Gravida ska inte bada. Undvik också att bada efter alkoholintag.
 1. Waatea kallbadtunna placeras på en jämn yta där den står stadigt. Underlaget ska också klara vikten av den fyllda badtunnan och en person som badar, sammanlagt cirka 300 kilo. Var noga med att välja en plats där vattnet kan rinna ut från botten vid tömning. Det är bra om badtunnan kan stå något upphöjd, då rinner vattnet förstås ut smidigare. Ett smart alternativ är att du använder en enkel vattenpump och några meter slang (finns i närmaste hobby/fritidsbutik) om du vill placera tunnan på en plats där det inte passar att tömma ut vattnet. Det är också bra att ställa badtunnan i skuggan så att vattnet i den inte värms upp av solen. Ett svalt vatten håller sig fräschare längre.
 2. Skölj ur badtunnan med vatten om den har stått oanvänd ett tag. Rengör noggrannare vid behov, vi rekommenderar ett milt rengöringsmedel. Se avsnittet Skötsel, rengöring och förvaring.
 3. Kontrollera att bottenproppen sitter i ordentligt.
 4. Fyll Waatea badtunna med vatten upp till 10 cm från den övre kanten, det innebär 200 liter vatten, badtunnans totala volym är 250 liter. Dina temperaturönskemål avgör om du fyller på med varmt eller kallt vatten.
 5. För riktigt kallt badvatten, fyll på med lös is eller placera några isfyllda dunkar/petflaskor i badtunnan. För varmare vatten, fyll på med hett vatten.
 6. Vi rekommenderar en badtermometer för att kontrollera vattnets temperatur.
 7. Vi rekommenderar att du använder Aqua Vide Ice Spa Cleaner i badvattnet, den löser upp kalcium, smuts och bakterier och gör att badvattnet håller sig fräscht längre. För dosering se etikett på flaskan. Rör om.
 8. Duscha gärna innan du badar i Waatea badtunna, då håller vattnet sig fräscht längre.
 9. Kom ihåg att fötterna ska vara rena. Använd skor/tofflor fram tills att du går i badet, eller använd en liten balja med vatten att skölja fötterna i.
 10. Efter badet ska det isolerande locket och kapellet monteras. OBS! Kapellet är en säkerhetsanordning och ska sitta på badtunnan när den inte används. Spänn remmen hårt. Det är svårt att öppna spännet och det är meningen.
 11. Vid nästa bad, fyll på med is eller hett vatten tills önskad badtemperatur nås. Byt badvatten när det inte längre känns fräscht.

Skötsel, rengöring och förvaring

Byt badvatten när det inte längre känns fräscht. Om du använder Aqua Vide Ice Spa Cleaner eller liknande i badvattnet kan det räcka att skölja ur badtunnan vid vattenbyte. Vid grövre nedsmutsning, använd en diskborste eller mjuk trasa för rengöring. Undvik att repa plastytan och använd vid behov ett milt rengöringsmedel.

Den noggrant utvalda plasten i Waatea kallbadtunna är seg och därmed köldtålig med en tjocklek av 4-7 millimeter. Mjukheten i plasten medför att den kan bula sig i botten eller på insidan, det är normalt och badtunnan skadas inte av det.

När du inte använder din Waatea kallbadtunna ska den förvaras stående upprätt med locket och kapellet på. Det gäller både när den är vattenfylld och när den är tom. Badtunnan kan stå utomhus året om.